top of page

Privacy Statement

Privacy Statement Computerspecialist Maastricht

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacy Statement van Computerspecialist Maastricht In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. Computerspecialist Maastricht voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

 

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. We zullen daarom alleen maar de essentiële informatie aan u te vragen die op dat moment nodig zijn. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Computerspecialist Maastricht verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten.

  • De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan.

  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven.

  • Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en Computerspecialist Maastricht te kunnen uitvoeren.

  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;

  • Het verstrekking van informatie of aanbiedingen.

  • Diensten en of goederen in uw naam te kunnen aankopen.

 

Artikel 3: Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd.

 

Artikel 4: Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan is dat er bijvoorbeeld gezien word op welke pagina’s u zit. Op deze manier kan ontdekt worden welke pagina’s op de website het meest bezocht worden.

 

Artikel 5: Gegevens inzien en aanpassen

Persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt kun je op elk gewenst moment inzien en opvragen.

  

Artikel 6: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Wel zijn wij wettelijk verplicht facturen met hierop uw gegevens te bewaren, dit is de wettelijke betaaltermijn. Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij ons. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen/nemen tijdens het verzoek. Computerspecialist Maastricht reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op jouw verzoek.

 

Artikel 7: Delen met anderen

Computerspecialist Maastricht verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze gegevens zullen dan ook nooit verkocht worden.

 

Artikel 8: (Telefoon)gesprekken

Bij uitzondering kunnen (telefoon)gesprekken worden opgenomen en bewaard voor kwaliteitsverbetering van onze klantenservice. De opnames worden gebruikt voor coaching en legale doeleinden om bepaalde situaties feitelijk te kunnen aantonen. Alleen de medewerker die met jou het gesprek heeft gevoerd hebben toegang tot de opnames, met uitzondering van de CEO.
 

Artikel 9: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

bottom of page